برگزاری کارگاه آموزشی میکسرتصویرMVS-3000 در مرکز کهگیلویه و بویراحمد
کارگاه آموزشی میکسرتصویرMVS-3000با هدف کسب مهارت فراگیران در حوزه قابلیت های کاربردی میکسرتصویرMVS-3000 ویژه عناوین شغلی مهندس فنی، کمک مهندس صدا و تصویر و کارگردان از تاریخ 24 تا 97/9/27به مدت 32 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای محمدطاهر نرگسی در مرکز کهگیلویه و بویراحمد در حال برگزاری است.

     امروزه میکسرهای تصویردارای امکانات متعددی هستند و باتغییربرند آنها، نحوه اجرای فرامین واعمال افکت هاوعملکرد کلیدها و فیدرها متفاوت خواهدشد. همچنین باتوجه به نبود آگاهی کاربران نسبت به این میزمیکسرهاازجمله میکسرتصویرکایاکMVS-3000 و استفاده نادرست از تجهیزات که منجر به خرابی این دستگاه و ایجاد هزینه هایی برای سازمان می شود.آموزش کاربرد میکسرتصویرکایاکMVS-3000  وعملکردها، تعمیر و نصب آن ضرورت دارد.

   فراگیران در این کارگاه با مباحثِ میکسرتصویر، SETUP  میکسر، FORMAT  میکسر، DSK  کردندرمیکسر، KEYکردندرمیکسر، SETUP  کردنTALLY درمیکسر، SETUP  کردنAUX BUS در میکسر، بهره برداری ازTRANSION,WIPEو رفع ایرادات فنی ایجاد شده آشنا می­ شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 27 آذر 1397