دوره مبانی صدا وصدابرداری برای عوامل صدا در مرکز گیلان
دوره آموزشی «مبانی صدا و صدابرداری برای عوامل تولید» با هدف توانمند سازی فراگیران در به کارگیری تجهیزات اولیه صدابرداری برای خروجی مناسب صدا مطابق با استاندارد رسانه توسط آقای رضا طاهری (مدرس دوره)وآقای جعفرپور(کارشناس اجرا) در مرکز گیلان و دردو گروه روزهای 25 و 26 بهمن 99 به مدت 8 ساعت (2 ساعت نظری و 6 ساعت عملی)، با رعایت دستورالعمل­ های بهداشتی درحال اجرا است.

 خروجی صدای مناسب و استاندارد نقش مهمی در جذب مخاطب دارد، لذا در زمان ضبط برنامه، چگونگی جای­گیری میکروفون و فاصله آن با دهان و چرخش سر و گردن برای گوینده و مجری حائز اهمیت است. داشتن مهارت اولیه با کاربرد مبانی و تجهیزات صدا، برای تهیه کننده و گوینده ضروری است.

سرفصل های دوره آموزشی شامل این موارد است:

    - شناخت مبانی صدا؛

    - شناخت فضاهای محیطی به منظور ضبط در محیط های مختلف؛

    - شناخت تجهیزات ضبط صدا؛

    - جای­گیری دقیق میکروفون برای گوینده.

از فراگیران انتظار می رود  پس از پایان دوره آموزشی بتوانند، میکروفون را برای گرفتن بهترین خروجی جای­گذاری و تجهیزات اولیه صدا (میکروفون) بدون اشکال خروجی بگیرند.

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 25 بهمن 1399