برگزاری کارگاه آموزشی نریشن‌خوانی ژورنالیستی ویژه کارکنان معاونت برون مرزی به صورت مجازی (همزمان)
کارگاه آموزشی نریشن‌خوانی ژورنالیستی با هدف توانمندسازی فراگیران در به‌کارگیری مهارت‌های نریشن‌خوانی و گفتار متن خبری متناسب با ساختار خبر به‌ منظور تکمیل و انسجام رویداد خبری برای جذب مخاطب بالقوه به بالفعل و نزدیک کردن بیننده به هدف مورد نظر از طریق تأثیر صدا بر ذهن مخاطب در سایت http://td.irib.ir برگزارمی‌شود.

تدریس این کارگاه آموزشی از تاریخ 10/11 تا 99/11/30 به مدت 24 ساعت به صورت مجازی (همزمان) در روزهای پنج‌شنبه  از ساعت 10 الی 13 بر عهده آقای بهروز نجفی مستان آباد است.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند صدا و نحوه تولید آن را در اندام‌های صوتی تشخیص دهند، در گزارش‌های صوتی خبری لحن و سرعت مناسب را به شکل صحیح پیاده سازی نمایند، کلمات و جملات را با فشار سیلابس تلفظ کنند، با استفاده از فن سایه، متن خبری را به درستی بخوانند و  با استفاده از ساختار استاندارد جملات نریشن‌های ژورنالیستی را بخوانند.

 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 دی 1399