برگزاری کارگاه منطقه‏ ای" ارزیابی برنامه های رادیویی" ویژه ارزیاب برنامه رادیو در مرکز سیستان و بلوچستان
کارگاه "ارزیابی برنامه‏ های رادیویی" از تاریخ 97/10/22 لغایت 97/10/24 به مدت 24 ساعت با حضور فراگیران و مدرس آن جناب آقای بهروز رضوی نژاد در مرکز سیستان و بلوچستان بــرگزار می ‏شود.

فراگیران از مراکز خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، فارس و گلستان به این کارگاه دعوت شده اند.

طرح محتوایی کارگاه توسط کارشناسان اداره کل آموزش در بخش طراحی آموزشی با هدف شناخت فرایند برنامه‏ سازی و شناسایی شاخص‏ های ارزیابی برنامه‏ ها، تدوین شده است.

ضرورت دارد ارزیابان صدا به فرایند تولید برنامه ­های رادیویی و کم و کیف برنامه­ های تحت نظارت، اشراف داشته و توانایی تشخیص اشکالات موجود را داشته و از مغایرت‏ ها با مقررات پخش آگاهی پیدا کنند. توجه نداشتن به این مسأله موجب می‏شود برنامه­ هایی که نظارت و ارزیابی می‏کنند با شاخص­های تولید و ارزیابی محتوایی و ساختاری فاصله زیادی داشته باشد و برنامه­ ها مطابق با معیارهای متعارف در رادیو ارزیابی نشود. در نهایت این مسئله موجب می‏شود خروجی گزارش­های ارزیابی کارآمدی لازم و قابلیت پذیرش و اصلاح از جانب برنامه ­سازان و مدیران را نداشته باشد. همین امر موجب شده اداره کل آموزش با همکاری کارشناسان متخصص این حوزه  اقدام به طراحی و  برگزاری کارگاه مذکور نماید.

  در این کارگاه مدرس به بحث و بررسی به همراه انجام تمرین‏های عملی به سرفصل‏های ذیل می ‏پردازند:

-         شناخت اجزای برنامه های رادیویی

-         فرایند طراحی مقدماتی یک برنامه

-         فرایند تولید از طراحی تا ارزیابی ( پیش تولید- حین تولید  -پس از تولید)

-         نقش ارزیاب در طراحی برنامه های رادیویی

-         نقش ارزیاب در ارزشیابی طرح برنامه

-         نقش ارزیاب در تطبیق طرح برنامه با برنامه رادیویی

-         آسیب شناسی برنامه های رادیویی

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 22 دی 1397