برگزاری کارگاه آموزشی مستندسازی خبری در مرکز گیلان (منطقه‌ای)
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی، توانمندسازی و تسلط فراگیران درساخت مستند خبری تلویزیونی به منظور بیان واقعیت و تأثیر مفهوم آن بر ذهنیت و نگرش مخاطب نسبت به یک موضوع معین برگزار می‌شود.

 این کارگاه آموزشی از تاریخ 98/4/15 تا 98/4/17 به مدت 24 ساعت به صورت منطقه‌ای در مرکز گیلان  در حال برگزاری می­باشد و مدرس آن آقای حسین سبطی است.

شرکت‌کنندگان در این کارگاه آموزشی خبرنگاران و گزارشگران تصویری هستند که از مراکز اردبیل، البرز، زنجان، قزوین، گیلان و مازندران در حال یادگیری می‌باشند.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند ارکان و ویژگی های مستند را بیان کنند، مستند خبری و مفاهیم مجاور را تشخیص داده و تفکیک نمایند، مستند خبری را تحلیل و براساس اصول ساخت مستند خبری مستندسازی کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 17 تیر 1398