برنامه‌های آموزشی سال 99 سازمان، مبتنی بر نظام جدید مشاغل
اولین جلسه شورای مدیران آموزش سازمان در سال 99 با هدف هماهنگی برای نهایی کردن تدوین برنامه‌های آموزشی در تقویم سالانه بر مبنای نظام جدید مشاغل سازمان برگزار شد.

در این جلسه  مدیر کل آموزش سازمان بر ضرورت ایجاد تغییرات لازم در تقویم آموزشی سال 99 مبتنی بر نظام جدید مشاغل تاکید کرد. وی بیان داشت نظام جدید مشاغل توسط رئیس محترم سازمان ابلاغ شده است و حوزه آموزش به عنوان یکی از واحدهای اصلی در اجرای این نظامنامه، باید علاوه بر تدوین آیین‌نامه آموزشی مربوطه، برنامه‌های آموزشی سال 99 را با آن هم سو کند. دکتر مهدی حاجی سیاری، نظام جدید مشاغل سازمان را سندی ارزشمند دانست که بسیاری از مسائل مهم سازمان در حوزه منابع انسانی را برطرف خواهد کرد و ضمن هدفمندی بیشتر آموزش ­ها­ در تسریع ساماندهی نیروی انسانی در بخش­های مختلف سازمان کمک می­کند.

مدیر کل آموزش تاکید کرد برنامه‌های آموزشی سال 99 باید تا حد ممکن برای مشاغل مندرج در این نظام و مبتنی بر شرایط احراز رده‌های مختلف شغلی تنظیم و اجرا شود.

در این جلسه مدیر ارتباطات و ارزشیابی آموزشی ویژگی‌های مهم نظام جدید مشاغل را تشریح کرد. وی افزود اداره کل آموزش سازمان در طول تدوین این نظام‌نامه تعامل خوبی با اداره کل ساختار و تشکیلات داشته است و بخش زیادی از دیدگاه‌های کارشناسی این مجموعه در حوزه آموزش در این سند مورد توجه قرار گرفته است. دکتر دهقانی بیان داشت آیین‌نامه آموزشی سازمان مبتنی بر نظام جدید مشاغل در حال تدوین است که به زودی در مسیر تصویب و ابلاغ قرار خواهد گرفت.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 26 فروردین 1399