برگزاری آزمون ترفیع مشاغل خبری
آزمون ترفیع مشاغل خبری روز پنج‏شنبه 96/10/14 از ساعت 10 تا 12 در تهران و مراکزبا همکاری معاونت سیاسی و اداره کل آموزش برگزار شد.

بر اساس اعلام مدیریت ارتباطات آموزشی، این آزمون در تهران در دو حوزه (ساختمان امام رضا (ع) و معاونت برون­مرزی) به شکل کتبی و در 25 مرکز، به صورت الکترونیکی اجرا شد.در این آزمون، که شامل 50 سوال با مدت زمان پاسخگویی 70 دقیقه، بوده است، تعداد 99 نفر شرکت­ کننده از تهران و 75 نفر از مراکز با عناوین شغلی خبرنگار، گزارشگر، دبیرخبر، گوینده، کارشناس تحقیقات سیاسی و کارمند خبر حضور یافتند.

 به منظور جلوگیری از حضور همکارانِ مراکز در تهران برای شرکت در آزمون، این آزمون برای اولین بار در مراکز به صورت الکترونیکی برگزار شد. شایان ذکر است امور اداری مراکز و مدیریت فناوری اطلاعات معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی در برگزاری این آزمون ها همکاری داشته اند.

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 16 دی 1396