برگزاری کارگاه آموزشی میکسر تصویر DD1KAYAK)) در مرکز اراک
کارگاه آموزشی میکسر تصویر DD1KAYAK))با هدف آشنایی فراگیران با قابليت‌هاي كاربردي ميكسر تصوير كاياك ویژه عناوین شغلی مهندس فنی، کمک مهندس صدا و تصویر، تکنسین صدا و تصویر و کارگردان از تاریخ 12 تا 97/4/14 به مدت 24 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای محی­الدین مرادی در مرکز اراک در حال برگزاری است.

    امروزه میکسرهای تصویر دارای امکانات متعددی هستند و با تغییر برند آن­ها، تقریبا تمامی کاربریشان متفاوت خواهد شد علاوه بر آن نبود آگاهی کاربران نسبت به این میکسرها از جمله میکسر تصویرکایاک DD1 و استفاده نادرست از تجهیزات آن منجر به خرابی این دستگاه و ایجاد هزینه­ هایی برای سازمان می­گردد. لذا آموزش کاربرد میکسر تصویر کایاک  DD1و عملکردها، تعمیر و نصب آن لازم و ضروری است.

     فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحث اصول و مبانی میکسر تصویر، چگونگی اتصال و نصب میکسر به تجهیزات، ساختارMIE و اجزاء آن- مفاهیم رنگ و روشنایی، مفاهیم CLIPو  GAIN- انواع KEY روش اجزاء، نحوه استفاده از DPM، نحوه استفاده از  RAM RECORDER، نحوه استفاده از TIME LINE، نحوه استفاده از MAKE، نحوه استفاده از E-MEM، تعمیرات و نگهداری و نحوه استفاده از MP آشنا می­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 12 تیر 1397