سمینار جایگزینی گازهای دوستدار محیط زیست به جای گاز مبرد R22 در سیستم برودت
سمینار جایگزینی گازهای دوستدار محیط زیست به جای گاز مبرد R22 در سیستم برودت

تاریخ انتشار: دوشنبه 25 شهریور 1398