برگزاری کارگاه‌ آموزشی «ژورنالیسم آنلاین» در مرکز مازندران (خاص)
این کارگاه‌ آموزشی با هدف توانمندسازی فراگیران با به کارگیری روش‌ها و فنون نوین تولید، پردازش وانتشار اطلاعات، اخبار و داده‌ها از طریق رسانه‌های الکترونیک و شبکه‌های جهانیاینترنت برای بالا بردن سواد رسانه‌ای و مهارت بهره‌گیری از ابزارهای ارتباطی به منظور تولید بهترین محتوای حرفه‌ای مورد نیاز رسانه ملی طراحی شده است.

 کارگاه‌ آموزشی ژورنالیسم آنلاین توسط آقای سید جواد ماهری  از تاریخ 7/30 الی 99/8/1  به مدت 18 ساعت تدریس می‌شود و فراگیران کارکنان حوزه خبر مرکز مازندران می‌باشند.

   فراگیران پس از پایان این کارگاه آموزشی بایستی بتوانند مشخصات و انواع رسانه های سایبری را بشناسند، سواد رسانه ای را توصیف کنند، شبکه های اجتماعی و تکنولوژی سایت های مختلف را از یکدیگر تشخیص دهند، از فنون اقناع در فضای مجازی استفاده کنند و به درستی خبر را در بستر وب تولید، پردازش و منتشر کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 30 مهر 1399