برگزاری دوره آموزشی فشرده سازی صدا و تصویر به صورت الکترونیکی
دوره آموزشی فشرده سازی صدا و تصویر با هدف آشنایی فراگیران با اصول و استانداردهای فشرده سازی صدا و تصویر و پارامترهای آن ویژه عناوین شغلی مهندس فنی و مهندس سخت­ افزار و شبکه از تاریخ 11/2 تا 98/12/21به مدت 29 ساعت به صورت الکترونیکی (همزمان) با تدریس آقای محی ­الدین مرادی در حال برگزاری است.

      از آنجا که بهره بردن از راهکارها، نرم افزارها و تجهیزات فشرده سازی نیاز به درک و فهم عمیق از دانش فشرده سازی و اصول و استانداردهای آن و نحوه عملکرد انکدر و دیکدرها (کدگذاری و کدگشایی) دارد، سطح دانش پایین در این خصوص باعث می شود در کار مشکل ایجاد شود. این مسئله علاوه بر کاهش سطح بهره وری کارشناسان، فرایند تولید و انتشار محتوا را نیز دچار اختلال می نماید، به طوری که کیفیت سیگنال افت کرده و یا سیگنال قطع می شود. با کسب دانش و رسیدن به درک و فهم در اصول و استانداردهای فشرده سازی، کارشناسان آگاهانه و فعالانه در مباحث فشرده سازی عمل می کنند. از سوی دیگر دوره آموزشی حاضر پیش نیاز بسیاری از دوره های آموزشی در حوزه تولید و انتشار محتوا می باشد و نیاز است تا عناوین شغلی مرتبط با شرکت در این دوره، علاوه بر درک و فهم عمیق از مفاهیم فشرده سازی بتوانند در دوره های کارگاهی و پیشرفته آن نیز حضور پیدا کنند .

     فراگیران در این دوره آموزشی با مباحثِ فیزیولوژی چشم و گوش انسان، مفاهیم پایه برداشت، تنظیم و نمایش صدا و تصویر، اصول فشرده سازی ویدئو، کدک های استاندارد، ادراک زمانی و مکانی ویدئو، تبدیلات، کوانتیزاسیون، افزونگی در ویدئو، فشرده سازی با اتلاف و بدون اتلاف، انتروپی کدینگ، فیلتر کردن درون حلقه، ارزیابی کیفیت ویدئو، انواع روش های ارزیابی ویدئو بصورت SUBJECTIVE وOBJECTIVE ، انواع روش های اندازه گیری به صورت بدون مرجع، با مرجع کامل و با مرجع کاهش یافته، انواع پارامترهای اندازه گیری ویدئو فشرده شده، مروری بر استانداردهای کدینگ ویدئو، ویدئو کدینگ بصورت مقیاس پذیر TEMPORAL SCALABILITY, SPATIAL SCALABILITY, SNR AND BIT-DEPTH, SDR-HDR, SDR-HDR، ابزارهای ویدئو کدینگ برای محتوا های خاص HDR, CGI, MULTIVIEW, 360 VIEW, 3DOF, 3DOF+ AND 6DOF, POINT CLOUD ، اصول و مبانی فشرده سازی صدا، ماسک زمانی و فرکانسی در صدا، آستانه شنوایی، باندهای مهم صوتی، فشرده سازی صداMPEG، آلگوریتم های صدای MPEG، MPEG-2 AAC، MPEG-4 Audio، فرمت فایل های رایج صدا، صدای فراگیر و مبتنی بر اشیا و نمایش مشخصات یک دستگاه انکدر و دیکدر و آشنایی با پارامترهای اصلی آن آشنا می ­شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 21 بهمن 1398