برگزاری کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای در فضای مجازی در معاونت سیاسی
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی برگزار می‌شود و هدف تخصصی آن درک و تحلیل فراگیران از سواد رسانه‌ای در فضای مجازی به منظور جریان‌سازی و جریان‌خوانی خبر با به کارگیری شیوه‌های موج‌گیری و موج‌آفرینی در این فضا است.

 کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای در فضای مجازی برای گروه اول  از تاریخ 98/6/30 تا 98/7/24 روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت 16 الی 18 در طبقه چهارم ساختمان شیشه‌ای واحد تحریریه پایش فضای مجازی و گروه دوم از تاریخ 98/6/31 تا 98/7/23 روزهای یکشنبه و سه‌شنبه از ساعت 14 الی 16 در ساختمان آموزشی امام رضا(ع) واقع در طبقه بالای رستوران سبز در حال برگزاری می ­باشد. مدت زمان هر یک از کارگاه‌های آموزشی مذکور 16 ساعت و آقای کاوه منگلی برای تدریس هر دو گروه در نظر گرفته شده است.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند ویژگی‌ها و شاخص‌های تولید در فضای مجازی را تشریح کنند، دستور زبان و قالب محتوایی خبر در فضای مجازی را به کار گیرند، با استفاده از شیوه‌های امنیتی، داده‌ها و اسناد درون رسانه را در فضای مجازی محافظت کنند و مخاطرات، تهدیدها و مزایای فضای مجازی را تحلیل کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 3 مهر 1398