برگزاری نشست تخصصی آموزشی معاونان مالی و اداری مراکز استان­ها در مرکز فارس
نشست تخصصی آموزشی معاونان مالی و اداری مراکز استان­ ها با هدف آموزش تشکیل انجمن‌ حرفه ­ای CoP و برقراری ارتباط ارگانیک بین معاونان سازمان به منظور تبادل اطلاعات، تجربیات و حل مسائل مشترک، تسلط بر فرآیند بودجه نویسی سال 98، قوانین، مقررات و فرآیندهای اداری، مالی و ذیحسابی، طراحی و در مرکز فارس برگزار شد.

    این نشست آموزشی با حضور 36 نفر از معاونان مالی و اداری مراکز استان‌ها از تاریخ 97/12/11 لغایت 97/12/12 به مدت 16 ساعت برگزار شد و محتوای آموزشی آن توسط آقایان: دکتر کوروش مفاخری، وشایی، سرتیپی و محسنی ارائه شد.

    تشکیل انجمن­ های حرفه ­ای معاونان به منظور رصد تجربه‌ها و بررسی آن با نگاه بهبود و ایجاد سامانه ثبت و انتقال اطلاعات و تجارب بین فراگیران می­باشد. ایجاد ارتباط ارگانیک بین معاونان مالی و اداری مراکز استا­ن­ ها سبب انتقال تجارب به یکدیگر و به اشتراک گذاشتن مسائل برای هم فکری، حل مسائل کاری و حرفه ­ای، ارتباط مداوم، منظم و هدفمند برای نیل به این هدف خواهد شد.

    فراگیران در کارگاه با مباحثی نظیر:چیستی دانش، انواع دانش، مدیریت دانش، تاریخچه انجمن ­های حرفه­ ای (CoP)،  ابعاد انجمن­ های حرفه ­ای، منافع انجمن­ های حرفه ­ای، تفاوت انجمن­ های حرفه ­ای با کار تیمی، بایسته­ های یک انجمن حرفه ­ای و تشکیل یک انجمن حرفه ­ای، تدوین اهداف و سیاست‌ها، فرآیند بودجه نویسی سال 98، قوانین، مقررات و فرآیندهای اداری، مالی و ذیحسابی آشنا شدند.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 13 اسفند 1397