برگزاری کارگاه آموزشی«مهارت‌های مددکاری» در مرکز آموزشی امام رضا (ع)
کارگاه آموزشی مهارت‌های مددکاری با هدف ارتقای سطح مهارت و نگرش فراگیران و توانمندسازی آنها نسبت به مهارت‌های مددکاری کار با فرد طراحی شده‌ است و در تاریخ 98/05/16 به مدت 8 ساعت در مرکز آموزشی امام رضا‌ (ع) برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی تعداد 19 نفر از مددکاران اجتماعی و کارشناسان پیراپزشکی شاغل در اداره كل خدمات رفاهي و اجتماعي مرکز بهداشت و درمان و اداره‌كل بازنشستگي حضور داشتند و محتوای آموزشی آن توسط آقای حسن موسوی چلک تدریس شد.

مددکاری اجتماعی حرفه‌ای است مبتنی بر دانش، اصول، مهارت و روش‌ها که هدف آن کمک به افراد، گروه‌ها و جامعه است. با توجه به جایگاه شغل مددکار اجتماعی در سازمان و نیاز به بهسازی رفاه و سلامت اجتماعی کارکنان، پیشرفت دانش تخصصی فراگیران در اولویت می‌باشد. داشتن دانش تخصصی در فرآیند مددکاری اجتماعی و اجرای مهارت‌های مددکاری و افزون برآن شناسایی نیازهای گروه‌های هدف (مراجعین) باعث تسریع در اجرای صحیح فرآیند مددکاری اجتماعی کار با فرد در سازمان می شود؛ و از سویی کارکرد منطقی و علمی در حل مشکلات مراجعین سبب نزدیک شدن به هدف اصلی مددکاری اجتماعی در سازمان (نگهداشت نیروی انسانی و ارتقای رفاه اجتماعی کارکنان) می‌شود.

فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: فرآیند مددکاری اجتماعی: مرحله جمع‌آوری اطلاعات: مشاهده، مصاحبه، بازدید مددکاری، مرحله تشخیص، مرحله تدوین برنامه‌های کمکی، اجرای برنامه‌ها، ارزیابی برنامه‌ها، گروه‌های هدف در مددکاری اجتماعی: زنان سرپرست خانوار، بیماران، کودکان و مددجویان با مشکلات معیشتی آشنا شدند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 20 مرداد 1398