دوره آموزشی فنون طراحی جدول پخش (کنداکتور) در مرکز کرمان
دوره آموزشی «فنون طراحی جدول پخش (کنداکتور)» با هدف توانمندسازی مدیران تأمین و پخش سیمای مراکزاستان‏ها برای طراحی و چینش جدول پخش خلاقانه متناسب با نیاز، میل و مصلحت مخاطب بومی مرکزدر مرکز کرمان برگزارشد.

 در دوران تکثر و رقابت رسانه ای، جدول پخش خلاق و پویای یک شبکه تلویزیونی نقش کلیدی و حیاتی در جذب  مخاطب جدید و همچنین راضی نگه داشتن مخاطب وفادار دارد. برخی پژوهشگران واحد طراحی جدول پخش را مرکز قدرت تلویزیون می‏ نامند و تأکید می‏ کنند قبل از تولید برنامه، زمان پخش، مدت و نوع مخاطب باید توسط مدیرجدول پخش مشخص شود. هم اکنون با توجه به آسیب شناسی و ارزیابی‏ های انجام شده توسط اداره کل آموزش، اکثر مدیران تأمین و پخش مراکز استان‏ها مهارت و تخصص لازم برای طراحی و چینش جدول پخش را نداشته و از طرفی دوره آموزشی مدون و هدفمندی برای ارتقا سطح دانش در حوزه تخصصی جدول پخش برگزار نشده است. نحوه تعامل مدیران تأمین و پخش با گروه‏ های تولیدی و همچنین توزیع و زمان ‏بندی برنامه‏ های تولیدی و تامینی، پخش آنونس‏ های تبلیغی، چینش آیتم ‏های بازرگانی و نحوه تکرار برنامه‏ ها در جدول پخش  بیشتر به صورت تجربه فردی یا منبعث از الگوی شبکه‏ های سراسری و شبکه‏ تهران بوده در حالی که شبکه‏ های استانی به عنوان مکمل شبکه‏ های سراسری نیازمند جدول پخش خلاق و هدفمند برای تقویت و صیانت از هویت ملی و بومی هستند.

 به دلیل نبود آموزش علمی مدیران تأمین و پخش و  نبود آگاهی نسبت به  اهمیت جدول پخش، نگاه غیر علمی و سلیقه‏ای به طراحی  جدول پخش حاکم شده است و بعضاً توزیع نامتناسب برنامه‏ های داخلی و خارجی باعث نارضایتی مخاطبین و همچنین سیاست‏ گذاران رسانه ملی شده است.

این دوره آموزشی با شرکت مدیران تأمین و پخش سیما (مراکز استان‏ها) از تاریخ   4 الی 7 تیر 1398 به مدت 24 ساعت توسط مدرس دوره  آقای محمد حسام ‏پور اجرا شد.

فراگیران در این دوره با موضوعات مختلف شامل: اهمیت و جایگاه جدول پخش در شبکه های تلویزیونی/ فنون چینش جدول پخش/ طراحی جدول پخش و ملاحظات عمومی و شکلی آشنا شدند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 9 تیر 1398