دوره مجازی هم‌زمان آموزشی کاربرد موسیقی ایرانی در رسانه
دوره آموزشی مجازی هم‌زمان «کاربرد موسیقی ایرانی در رسانه» با هدف توانمندسازی بهبود انتخاب و پخش موسیقی مناسب محلی و بومی بر اساس محتوای برنامه برای تهیه­ کنندگان رادیویی در ساختمان امام رضا (ع) از 21 دی تا 5 اسفند 1399 به مدت 24 ساعت (8 ساعت نظری و 16 ساعت عملی)، توسط آقای حمیدرضا مقدسی (مدرس دوره) و با همکاری کارشناسان آموزش مراکز استان­ها و آقای علیرضا خالق پناه (تهران) در حال برگزاری است.

  در سال‌های اخیر بسیاری از برنامه ­سازان تمایل زیادی به استفاده از موسیقی غربی پیداکرده‌اند که با فرهنگ مردم ما در تضاد است. بر این اساس تولیدات رسانه ملی با استحاله فرهنگ موسیقایی مواجه شده است. به‌منظور اشاعه فرهنگ موسیقایی ملی در بین مردم، ضروری است که برنامه‌سازان مهارت استفاده از موسیقی ایرانی که شامل سه نمونه سنتی، مقامی و پاپ ایرانی را کسب نمایند تا بتوانند برنامه­ های جذاب و متناسب با فرهنگ مردم تولید نمایند.

 سرفصل‌های دوره آموزشی شامل این موارد است:

    -   تاریخچه موسیقی و عوامل تشکیل‌دهنده موسیقی

    -   تاریخچه مختصر موسیقی سنتی ایرانی

    -   تعریف موسیقی محلی و انواع آن

    -   شناخت موسیقی کرمانشاه، کردستان، بلوچستان، بوشهر، هرمزگان

    -   کاربرد موسیقی بر اساس انواع محلی و مقامی، سازها، خصوصیات دستگاه،آواز و...

    -   روانشناسی کاربرد موسیقی

    -   زیبایی‌شناسی در موسیقی در رسانه

    -   انواع کاربرد موسیقی در رسانه

    -   باز شنوایی و بررسی نمونه برنامه‌های ارزیابی شده فراگیران از منظر کاربرد موسیقی به‌صورت گروهی

 

از فراگیران انتظار می‌رود پس از پایان دوره آموزشی ضمن شناخت، ارزیابی و انتخاب موسیقی برنامه تولیدی بر اساس ساختار و محتوا، محلی و مقامی، قالب و نوع برنامه رادیویی و... یک برنامه 30 دقیقه ­ای رادیویی که در آن تمام نکات کلیدی موسیقی رعایت شده است، تولید نماید.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 21 دی 1399