اطلاعیه مهم اداره کل آموزش سازمان در خصوص برگزاری دوره آموزشی آمادگی آزمون زبان فارسی
به منظور افزایش آمادگی همکاران متقاضی شرکت در مرحله دوم آزمون سراسری زبان فارسی که از تاریخ 96/9/4 برگزار می شود اداره کل آموزش سازمان اقدام به برنامه ریزی برای اجرای دوره آموزشی در این زمینه نموده است.

به منظور افزایش آمادگی همکاران متقاضی شرکت در مرحله دوم آزمون سراسری زبان فارسی که از تاریخ 96/9/4 برگزار می شود اداره کل آموزش سازمان اقدام به برنامه ریزی برای اجرای دوره آموزشی در این زمینه نموده است. متقاضیان شرکت در این دوره آموزشی باید حداکثر تا تاریخ 96/8/20 از طریق پرونده آموزشی ثبت نام کنند.

نکات مهم مربوط به این دوره:

1- مدت دوره 16 ساعت است و در دو روز تشکیل می شود.

2- گروه اول در تاریخ 96/8/22 و 96/8/24 (دوشنبه و چهارشنبه) به مدت 16 ساعت با حضور آقای جلوداریان برگزار می گردد.

3- گروه دوم در تاریخ 96/8/29 و 96/9/1 (دوشنبه و چهارشنبه) به مدت 16 ساعت با حضورآقای جلوداریان برگزار می گردد.

4- حضور افرادی که در دوره  ثبت نام می نمایند در دوره الزامی است و در صورت غیبت هزینه های دوره از آنها کسر خواهد شد.

5- مکان تشکیل کلاس به همه فراگیران متعاقبا اعلام خواهد شد.

6- این دوره ویژه همکاران شاغل در تهران است و همکاران شاغل در مراکز می توانند از فایل صوتی استفاده نمایند.

برای مشاهده لینک ویدیوی صوتی و تصویری کلاس کلیک کنید

 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 آبان 1396