برگزاری سمینار آموزشی « گویندگی خبر در زمان بحران»
سمینارآموزشی« گویندگی خبر در زمان بحران» ویژه برخی از گویندگان سازمان روز یکشنبه (7 شهریور ماه) با حضور گویندگان خبر معاونت های سیاسی، صدا و سیما برگزار شد.

سمینارآموزشی« گویندگی خبر در زمان بحران» ویژه برخی از گویندگان سازمان روز یکشنبه (7 شهریور ماه) با حضور گویندگان خبر معاونت های سیاسی، صدا و سیما برگزار شد.

بر اساس اعلام مدیریت ارتباطات آموزشی این سمینار آموزشی با حضور استاد حسن عابدینی و به مدت4 ساعت با هدف آشنایی گویندگان خبر با نحوه عملکرد بهینه درزمان مواجهه با بحران، برگزار شد.

آموزشگیران در این دوره با موضوعات مختلفی از قبیل نقش رسانه ها در قرن بیست و یکم، دسته بندی رسانه ها، ویژگی‌های گوینده رسانه، تعریف بحران، انواع بحران، مهارت‌های ارتباطی در حوزه بحران، اقدامات لازم قبل از بحران، نقش و کارکرد رسانه در زمان بحران، ایمن‌سازی برای مدیریت بحران آشنا شدند.

این سمینار آموزشی حاصل همکاری مشترک اداره کل آموزش سازمان و سازمان حراست مرکزی سازمان بوده است.

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 13 شهریور 1395