برگزاری کارگاه آموزشی«نمایه‌سازی منابع شنیداری» در معاونت صدا
کارگاه آموزشی نمایه‌سازی منابع شنیداری با هدف توانمندسازی فراگیران با شیوه‌های کارآمد در حوزه ذخیره سازی و بازیابی منابع شنیداری (نمایه سازی) طراحی شده است و از تاریخ 98/04/12 تا 98/05/16 به مدت 16 ساعت در معاونت صدا در حال برگزاری می ­باشد.

در این کارگاه آموزشی تعداد 9 نفر از کارمندان آرشیو و کتابخانه و آرشیویست کتابداران شاغل در معاونت صدا حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای علی قدیمی تدریس می‌شود.

از آنجایی که بخشی از وظایف تخصصی آرشیویست/کتابدار سازماندهی منابع شنیداری با بهره‌گیری از فنون و استانداردهای علمی و تخصصی است که بواسطه آن دسترسی موضوعی و محتوایی به منابع را برای برنامه‌سازان و استفاده کنندگان فراهم می‌آورد و همچنین یکی از روش‌های علمی در سازماندهی و ذخیره‌سازی منابع نمایه سازی است؛ لذا افزایش شناخت و مهارت تخصصی در نمایه سازی منابع شنیداری، دسترسی موضوعی به آرشیوها را آسان می‌کند و به صورت مستقیم بر بهره‌گیری برنامه سازان از آرشیو تأثیر گذاشته و باعث افزایش کیفیت برنامه‌سازی و پاسخگویی مناسب به نیازهای برنامه سازان می‌شود.

 فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: تعریف نمایه، ضرورت و هدف نمایه سازی، تاریخچه نمایه سازی: انسانی (دستی)، باکمک رایانه یا نیمه خودکار، رایانه ای یا خودکار (تشخیص گفتار و بازشناسی تصویر)، انواع روش‌های نمایه سازی: همارایی: پس همارا، پیش همارا، واژگانی: کنترل شده، طبیعی یا اشتقاقی، آزاد، روش تنطیم: الفبایی، زمانی، رده‌ای یا موضوعی، فرآیند نمایه سازی: سیاست گذاری و تعیین خط مشی، تحلیل موضوع و محتوای مدرک، تخصیص کلیدواژه/ مدخل، برقراری پیوند مفهومی بین مدخل ها/ توصیفگرها، موتورهای کاوش و شیوه‌های نمایه سازی در محیط‌های دیجیتالی، آشنایی با نرم افزارهای نمایه سازی (نرم افزارهای حرفه ای و غیر حرفه ای)، ارزیابی نمایه: جامعیت و مانعیت، ریزش کاذب، استفاده از شاخص‌های ارتباطی در نمایه سازی: ربط نما- نقش، ارزیابی نظام موجود از دید کاربران، اصطلاحنامه: تعریف و اهداف اصطلاحنامه، روابط میان اصطلاحات: هم ارزی، سلسله مراتبی (اعم و اخص)، همبسته یا همانند، ساختار اصطلاح نامه و نمایه سازی منابع پایه در آرشیو رادیو آشنا می­ شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 تیر 1398