برگزاری آزمون نهایی دوره آموزشی نظارت و راهنمایی آموزشی
آزمون نهایی دوره­ های آموزشی نظارت و راهنمایی آموزشی (تعلیماتی) ویژه هر دو گروه از شرکت­ کنندگان در این دوره­ ها به طور همزمان روز یکشنبه 2 تیر 98 رأس ساعت 9 صبح در مرکز آموزش حضرت امام رضا (ع) برگزار خواهد شد.

 گفتنی است دوره­ های یاد شده از اواسط بهمن سال 97 آغاز و در 12 خرداد با حضور 42 نفر از کارشناسان آموزش مدیریت­ های آموزشی معاونت­ ها و اداره­ کل آموزش با تدریس آقای حاجی ­سیاری به پایان رسید.

ضروری است همه کارشناسان محترم:

      1.            با آمادگی کامل و مطالعه دقیق منابع معرفی شده در آزمون شرکت کنند.

      2.            پروژه­ های عملی خود را در قالب تیم­ های کاری تعیین شده آماده کنند.

شایان ذکر است آزمون به شکل تحلیلی است و خلاقیّت و توان فراگیران برای به­ کار بستن آموخته­ ها در شرایط واقعی را خواهد سنجید.

تاریخ انتشار: شنبه 11 خرداد 1398