برگزاری کارگاه آموزشی فنون تیتر و روتیترزنی در خبر در مرکز خراسان شمالی (خاص)
این کارگاه آموزشی با هدف توانمندسازی فراگیران در به کارگیری فنون و اصول استاندارد تیتر و روتیتر خبری به منظور ایجاد خلاقیت برجسته‌سازی خبر رسانه ملی برای هدایت و ترغیب مخاطب هدف با ماندگاری و پایداری بیشتر در ذهن است.

 کارگاه آموزشی فنون تیتر و روتیترزنی توسط آقای شهریار گنجی  از تاریخ 9/18 الی 98/9/19 به مدت 16 ساعت برای کارکنان حوزه خبر مرکز خراسان شمالی تدریس می‌شود.

   فراگیران پس از پایان دوره آموزشی بایستی بتوانند ویژگی‌های فرمیک (شکل ظاهری) و محتوایی تیتر و انواع آن را در فضای سنتی و مجازی تشخیص و تمیز دهند، تیتری منطبق با فرم و محتوای متن و خط روایتی آن ارائه دهند، فنون تیترزنی در فضای مجازی را بشناسند و از آن‌ها به درستی استفاده کنند، عناصر تکمیل کننده تیتر (رو تیتر، زیر تیتر، میان تیتر و سوتیتر) را تشخیص دهند و تیترهای خبری (ویژه فضای مجازی) را بر مبنای فنون مدرن (یادگیری در عمل، شبیه سازی و ایفای نقش) تدوین و آماده سازی کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 18 آذر 1398