برگزاری دوره آموزشی مبانی روانشناسی ارتباط با بیمار در مرکز بهداشت و درمان سازمان
به همت واحد آموزش مرکز بهداشت و درمان سازمان، دوره خودآموز مبانی روانشناسی ارتباط با بیمار ویژه متصدیان پذیرش، بهداشت کاران دهان و دندان و برخی از کارشناسان علوم آزمایشگاهی و پیراپزشکان این مرکز معادل 8 ساعت آموزشی درحال برگزاری است.

 براساس این گزارش، هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی فراگیران با مبانی روانشناسی درخصوص بیماران و افراد مبتلا به اختلالات روانی و پیشگیری از واکنشها، برخوردهای ناخوشایند و حوادث شغلی ناشی از آن و تبادل اطلاعات جديد علمي در اين زمينه است.

ارتباطات کلامی و غیرکلامی موثر با بیماران، پاسخ صحیح به جای واکنش، همدلی با بیماران، سراپاگوش بودن، مهار جروبحث، خودداری از مشاجره و بجای آن پیداکردن راه حل هنگام بروز مسائل و مشکلات، مربیگری بجای خرده گیری، مفهوم واکنش ها و رفتارهای افراد و قوانینی برای رفتارهای لجام گسیخته از جمله مواردی است که در این دوره خودآموز به آنها پرداخته می شود.

گفتنی است این دوره آموزشی به سرپرستی دکتر سعید عبادی و با همکاری دو روانشناس از دفتر ارتقای سلامت روان وزارت بهداشت از روز دوشنبه 24 تیرماه آغاز و تا یکشنبه 24 شهریورماه ادامه دارد.

شایان ذکر است جزوِها و تمرین ها هرهفته به فراگیران تحویل و پاسخ ها هفته بعد جمع می شود و در پایان از فراگیران آزمون گرفته می شود.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 9 مرداد 1398