اطلاعیه محل تشکیل کلاسهای دوره آموزشی آمادگی آزمون فارسی
به اطلاع همکارانی که در دوره آموزشی آمادگی زبان فارسی ثبت نام کرده اند می رساند محل تشکیل این دوره آموزشی بر اساس گروه انتخابی به شرح زیر می باشد:

به اطلاع همکارانی که در دوره آموزشی آمادگی زبان فارسی ثبت نام کرده اند می رساند محل تشکیل این دوره آموزشی بر اساس گروه انتخابی به شرح زیر می باشد:

الف) محل تشکیل دوره گروه اول (22 و 96/8/24) سالن آمفی تئاتر معاونت صدا واقع در ساختمان شهدای رادیو- طبقه پنجم است.

ب) محل تشکیل دوره گروه دوم (8/29 و 96/9/1) ساختمان بسیج است.

شایان ذکر است زمان تشکیل این دوره آموزشی از ساعت 8:30 تا 16 خواهد بود.

تاریخ انتشار: یکشنبه 21 آبان 1396