برگزاری آزمون ترفیع مشاغل خبری
آزمون ترفیع مشاغل خبری روز پنج‏شنبه 96/12/24 از ساعت 10 تا 12 در تهران و مراکز با همکاری معاونت سیاسی و اداره کل آموزش برگزار شد.

      بر اساس اعلام مدیریت ارتباطات آموزشی، این آزمون در تهران به شکل کتبی و در 22 مرکز، به صورت الکترونیکی اجرا شد. در این آزمون، که شامل 50 سوال با مدت زمان پاسخگویی70 دقیقه، بوده است، تعداد 79 نفر شرکت­ کننده از تهران و 38 نفر از مراکز با عناوین شغلی خبرنگار، گزارشگر، دبیرخبر، گوینده، کارشناس تحقیقات سیاسی و کارمند خبر حضور یافتند.

    شایان ذکر است امور اداری مراکز و مدیریت فناوری اطلاعات معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی در برگزاری این آزمون­ها همکاری داشته اند.

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 26 اسفند 1396