برگزاری جلسه پیش آزمون کارگاه آموزشی وتخصصی مسئولان ومنشی های دفاتر مدیران
به گزارش مدیریت ارتباطات آموزشی اداره کل آموزش جلسه پیش آزمون کارگاه آموزشی وتخصصی مسئولان ومنشی های دفاتر مدیران در تاریخ 14 /9 /95 با حضور دفترداران مدیران شبکه تهران در محل این شبکه برگزار گردید.

 برگزاری جلسه پیش آزمون کارگاه آموزشی وتخصصی مسئولان ومنشی های دفاتر مدیران

به گزارش مدیریت ارتباطات آموزشی اداره کل آموزش جلسه پیش آزمون کارگاه آموزشی وتخصصی مسئولان ومنشی های دفاتر مدیران در تاریخ 14 /9 /95 با حضور دفترداران مدیران شبکه تهران در محل این شبکه برگزار گردید. در این جلسه خانم مهری فرهودی مولف کتاب همیار مدیر به معرفی سوابق و فعالیت های آموزشی-پژوهشی پرداختند و هدف از برگزاری این دوره آموزشی را آشنایی دفترداران با وظایف شغلی خود عنوان کردند.

در ادامه سئوالات پیش آزمون در اختیار دفترداران قرار گرفت تا پاسخگو شوند.لازم به ذکر است با توجه به ارزیابی حاصله از نتایج آزمون، سطح بندی فراگیران انجام می شود وافراد بنابر نیاز آموزشیشان در دوره موردنظر شرکت خواهندکرد.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 15 آذر 1395