برگزاری دوره آموزشی فنون کاربردی تولید افکت در برنامه های رادیو درمعاونت صدا
دوره آموزشی فنون کاربردی تولید افکت در برنامه های رادیو با هدف ارتقای توانمندسازی و بکارگیری انواع افکت متناسب با موضوع و محتوای برنامه برای عنوان شغلی تهیه کننده رادیویی در رادیو نمایش (معاونت صدا) طراحی شده است.

این دوره آموزشی از 25 مرداد تا 10 آبان 1399 به مدت 20 ساعت (4 ساعت نظری و 16 ساعت عملی) توسط آقای فرشاد آذرنیا(مدرس) و سرکار خانم فریده برزو (کارشناس اجرا) در حال برگزاری است. 

تعداد افکتورهای سازمان بسیار اندک بوده (در حال حاضر 3 افکتور در ساختمان ارگ) و با توجه به حجم انبوه تولیدات شبکه نمایش، این افراد نمی‌توانند همه برنامه های سازمان را پوشش دهند. بنابراین کسب دانش و مهارت تهیه کنندگان در زمینه چگونگی کاربرد افکت در برنامه های رادیویی موجب رشد و ارتقای کیفی برنامه های رادیویی (ترکیبی) می شود.

سرفصل های دوره آموزشی شامل این موارد است:

    - مبانی صدا ، افکت، کلام، موسیقی ، فضای آکوستیک، عمق و پرسپکتیو به عنوان رفتار صدا در فضای باز و بسته  برگشت صدا  وصدای مرده

    - کاربرد افکت، نحوه ضبط افکت(در حالت حرکت و ثابت)، افکت زمینه ،نقطه ای، نحوه انتقال میکروفن در افکت های انتقالی

    - کاربرد نرم افزار ADOBE AUDITION – NUENDO در افکت گذاری انواع برنامه های رادیویی          

  - FOLEY ARTIST  برای هماهنگی تهیه کننده با افکتور، کار با جعبه افکت    

    - ضبط نمایش و چگونگی کاربرد افکت برای ایجاد فضای ذهنی متناسب با محتوای برنامه در ذهن مخاطب

    - بررسی نمونه های تولید شده توسط فراگیران

 از فراگیران انتظار  می رود پس از پایان دوره بتوانند مبانی صدا را توضیح دهند؛ عمق و پرسپکتیو صدا در محیط های مختلف را به درستی تشخیص دهند. انواع افکت ها را در تولید برنامه به درستی بکاربرند؛ با استفاده از نرم افزارهای ADOBE AUDITION  و NUENDO  یک برنامه رادیویی را افکت گذاری و یک برنامه رادیویی 5 دقیقه ای را فضاسازی کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 مرداد 1399