برگزاری کارگاه آموزشی دوربین استودیویی ایکیگامی(IKIGAMI HDK 97A) در معاونت توسعه و فناوری رسانه
کارگاه آموزشی دوربین استودیویی ایکیگامی(IKIGAMI HDK 97A) با هدف کسب مهارت فراگیران در انجام تنظیمات دوربین استودیویی ایکیگامی ویژه عناوین شغلی مهندس فنی، کمک مهندس و تکنسین صدا و تصویر از تاریخ 2 تا 98/9/7 (در دو گروه) به مدت 24 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای جواد تاجیک در معاونت توسعه و فناوری رسانه در حال برگزاری است.

      از آنجایی که آشنا نبودن با تنظیمات دوربین های پیشرفته مانند ایکیگامی باعث کاهش سطح کیفی تصاویر تولیدی در برنامه های تلویزیونی می شود، بنابراین شناخت ویژگی های فنی این دوربین ها و تسلط بر تنظیمات آن ها در ارائه تصاویر با کیفیت اهمیت به سزایی داشته و به همین منظور برگزاری این کارگاه آموزشی برای عناوین شغلی موردنظر ضروری است.

     فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثِ مبانی اولیه و تعاریف، اجزاء دوربین، چگونگی تنظیمات و اصلاحات تصویر از روی دوربین، چگونگی تنظیمات و اصلاحات تصویر از روی OCP و چگونگی تنظیمات CCU  آشنا می ­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 4 آذر 1398