اطلاعیه ثبت‌نام و برگزاری آزمون زبان فارسی (ویژه همکاران شاغل در تهران)
به اطلاع همکاران محترم شاغل در تهران می‌رساند ثبت‌نام و اجرای آزمون زبان فارسی مطابق جدول زمان‌بندی تعیین‌شده انجام خواهد شد. همکاران می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط زیر در این آزمون ثبت‌نام نمایند:

به اطلاع همکاران محترم شاغل در تهران می‌رساند ثبت‌نام و اجرای آزمون زبان فارسی مطابق جدول زمان‌بندی تعیین‌شده انجام خواهد شد. همکاران می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط زیر در این آزمون ثبت‌نام نمایند:

1- همکارانی که مطابق نظام‌نامه سازمان ترفیع شغلی آن‌ها منوط به گذراندن این آزمون باشد.

2- همکارانی که از سال 1392 تاکنون، موفق به شرکت در آزمون نشده‌اند.

3- همکارانی که از سال 1392 تاکنون، در آزمون شرکت کرده ولیکن موفق به کسب نمره قبولی و امتیاز نشده‌اند.

(قابل‌ذکر است همکارانی که از سال 1392 در آزمون شرکت نموده و حدنصاب نمره و امتیاز قبولی آن را کسب نموده‌اند مجاز به شرکت در آزمون نمی‌باشند.)

داوطلبان از تاریخ تعیین‌شده می‌توانند به پرونده آموزشی خود در قسمت پرونده شخصی مراجعه و ثبت‌نام کنند.

اطلاعات بیشتر در سایت اداره کل آموزش سازمان (www.iribtc.ir) قرارگرفته است.

تذکرات مهم:

  1. همکارانی که در آزمون ثبت‌نام می‌کنند باید در تاریخ و ساعت تعیین‌شده در محل آزمون حضورداشته باشند و در صورت عدم تمایل به شرکت در آزمون تا پایان مهلت ثبت نام از طریق پرونده آموزشی انصراف خود را در سیستم ثبت نمایند. غیبت غیرموجه در آزمون باعث محرومیت از حضور در آزمون بعدی خواهد شد.
  2. توجه: این مرحله از ثبت‌نام آزمون زیان فارسی فقط ویژه همکاران شاغل در تهران است و برنامه آزمون همکاران شاغل در مراکز متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

جدول شماره 1: زمان‌بندی آزمون زبان فارسی ویژه همکاران شاغل در تهران

تاریخ ثبت‌نام در آزمون

از تاریخ 9/14 تا 95/09/20

تاریخ برگزاری آزمون

از تاریخ 10/11 تا 95/10/15

ساعت برگزاری آزمون

9-10 و 11/30-10/30 و 13-14 و 15/30-14/30

محل برگزاری آزمون

مرکز آموزشی امام رضا (ع)-طبقه   سوم ساختمان سبز

منابع آزمون

کتاب «ویرایش رسانه ای» فایل این کتاب در سایت اداره کل آموزش سازمان قابل دریافت است.

مدیریت ارتباطات آموزشی

تاریخ انتشار: چهارشنبه 3 آذر 1395