برگزاری کارگاه آموزشی جریان شناسی سیاسی ایران برای کارکنان معاونت سیاسی
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی، درک و تحلیل فراگیران از شناخت جریانات سیاسی در ایران به منظور اصلاح و بهبود کیفیت خبر در راستای بیان صحیح موضوعات و آگاهی بخشی جامعه برای اعتماد سازی، حفظ و جذب مخاطب رسانه برگزار می‌گردد.

 کارگاه آموزشی جریان شناسی سیاسی ایران  از تاریخ 98/4/11  تا 98/5/2   به مدت 32 ساعت در ساختمان آموزشی امام رضا(ع) (طبقه بالای رستوران سبز) در حال برگزاری می­باشد. تدریس این دوره بر عهده آقای محسن سلیمانی است و شرکت‌کنندگان سردبیران و دبیران خبر  از معاونت سیاسی می‌باشند

   فراگیران پس از پایان دوره آموزشی بایستی بتوانند متالوژی و روش علمی درستی را برای شناخت، تشخیص، تحلیل و استنباط موضوعات فکری، فرهنگی و سیاسی کشور مشخص کنند، جریان‌های فکری تاریخ معاصر با نگاه حاکمیتی در عرصه بین الملل را تشریح نمایند، جریان شناسی مفهومی و جغرافیای سیاسی قدرت در عرصه بین الملل قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران را تبیین کنند و جریان‌های سیاسی - فرهنگی تاریخ معاصر را تحلیل و ارزیابی نمایند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 15 تیر 1398