برگزاری کارگاه‌ آموزشی «سوژه سازی و سوژه‌یابی در خبر» به صورت مجازی و همزمان
کارگاه‌ آموزشی سوژه سازی و سوژه‌یابی در خبر با هدف توانمندسازی فراگیران در ایده‌پردازی و سوژه‌یابی خلاقانه برای تولید محتوای رسانه‌ای و جذابیت در موضوع، بر اساس نیاز مخاطب و به منظور بهبود و رشد کیفی برنامه‌ها و تولیدات خبری رسانه ملی در رقابت با رسانه‌های بیگانه به صورت مجازی و همزمان از طریق سایت http://td.irib.irدر حال برگزاری است.

 کارگاه‌ آموزشی سوژه سازی و سوژه‌یابی در خبر توسط آقای سید جواد ماهری  از تاریخ 10/29الی 99/11/25  به مدت 16 ساعت روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت 8 تا 10 صبح تدریس می‌شود.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی سوژه سازی و سوژه‌یابی خبر بایستی بتوانند سوژه ها را بر اساس پارامترهای (زمان، بیان، کیفیت و منابع) طبقه بندی کنند، ویژگی سوژه پرداز (اشراف اطلاعاتی، احساس قوی، نگرش طولی، دانش و دید جامعه شناسی،  استقلال رای و ....) را با مثال تشریح کنند، فنون اقناع مخاطب (تبليغ، تلقين، تقليد، تصويرسازي، غفلت زدايي، آموزش و اطلاع رساني) را در سوژه یابی همراه با مثال توضیح دهند، یک سوژه خبری را با سناريو، پژوهش و اصل بازنمایی حرفه ای پردازش نمایند، باید و نبایدهای گزینش سوژه را تحلیل کنند، ویژگی‌های (15گانه) یک سوژه خبری را براساس شاخص‌های حرفه‌ای‌گری آماده و ارائه کنند و سوژه های خبری را برمبنای فنون مدرن (یادگیری درعمل، شبیه سازی و ایفای نقش) به کار گیرند.

تاریخ انتشار: شنبه 4 بهمن 1399