اجراي دومین مرحله آزمون زبان فارسی در تهران
دومین مرحله از آزمون زبان فارسی درسال 1395 ویژه همکاران سازمان در تهران ومراکز برگزار شد.

دومین مرحله از آزمون زبان فارسی درسال 1395 ویژه همکاران سازمان در تهران ومراکز برگزار شد.

بنابراعلام مديريت ارتباطات آموزشي آزمون زبان فارسي ويژه همکاران سازمانی شاغل در تهران از روز شنبه مورخ 95/10/11 ساعت٩ صبح لغايت ١6:0٠ طی چهار نوبت ، هر روز در ساختمان آموزشی امام رضا(ع) و آموزش معاونت برون مرزی برگزار شد. اين آزمون تا روز چهارشنبه مورخ 95/10/15 طبق برنامه از قبل تعیین شده به صورت الکترونیک ادامه داشت. در این آزمون تعداد 610 نفر همکاران شاغل در تهران ثبت نام کردند. لازم به ذکر است آزمون زبان فارسی مراکز از تاریخ 18/10 لغایت 95/10/22 طبق برنامه بندی شده برگزار می شود. در این آزمون تعداد 696 نفر همکاران شاغل در مراکز ثبت نام کرده اند. نتيجه اين آزمون تا اوخر دی ماه در پرونده شخصي، قسمت پرونده آموزشي به اطلاع همكاران خواهد رسيد.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 13 دی 1395