برگزاری کارگاه آموزشی « کاربرد نرم‌افزار« «SPSSپیشرفته» در مرکز آموزشی امام رضا(ع)
کارگاه آموزشی کاربرد نرم‌افزار« «SPSS پیشرفته باهدف ارتقای سطح دانش و مهارت پژوهشگران در استفاده از نرم افزار آماری در تاریخ‌های96/11/15 و 96/11/17 به مدت 8 ساعت در مرکز آموزشی امام رضا(ع)درحال برگزاری می­باشد.

در این کارگاه تعداد 38 نفر از پژوهشگران شاغل در تهران حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر سینا احمدی تدریس می‌شود.

 نرم افزار SPSS به عنوان یکی از کامل‌ترین و قوی‌ترین نرم افزارهای آماری از امکانات و قابلیت‌های متعددی در حوزه تحلیل‌های آماری برخوردار است که تسلط بر آن پژوهشگران را از آشنایی با بسیاری از دیگر نرم‌افزارها بی نیاز کرده و می‌تواند به عنوان بازویی در خصوص انجام یکی از کارویژه‌های اصلی واحدهای پژوهشی سازمان که امر نظرسنجی و افکارسنجی است مورد استفاده قرار گیرد. لذا نبود تسلط و مهارت کافی پژوهشگران می‌تواند علاوه بر افت دقت نتایج بر کاهش میزان بهره‌وری پژوهش و پژوهشگر، مسئولان سازمانی را در تصمیم‌گیری‌ها به خطا اندازد.

فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: آزمون آنالیز واریانس و کوواریانس (ANOVA- MANOVA – ANCOVA – MANCOVA)، رگرسیون خطی ساده و خطی چند متغیر، همبستگی( پیرسون- اسپیرمن- کندال- جزئی)، آزمون بارتلت و ضریب کفایت نمونه گیری (KMO)و تحلیل عاملی اکتشافی و مدلسازی معادلات ساختاری آشنا می‌شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 17 بهمن 1396