برگزاری کارگاه آموزشی متمرکز « اصول نگارش و ویرایش گزارش پژوهش » در مرکز کرمان
کارگاه آموزشی اصول نگارش و ویرایش گزارش پژوهش،به منظورآشنایی فراگیران درباره نگارش صحیح و علمی گزارش های پژوهش، مدیریتی و اجرایی در تاریخ 96/10/17 به مدت 8 ساعت در مرکز کرمان برگزار شد.

در این کارگاه 32 نفر از پژوهشگران شاغل در 16 مرکز سازمان، حضور داشتند و محتوای کارگاه توسط آقای دکتر امید جلوداریان ارائه شد. نگارش اصولی گزارش علمی همواره نقش بسزایی در انتقال مفاهیم ذهنی پژوهشگر و مفاهمه با خواننده دارد و فقدان آن می تواند به محقق نشدن اهداف پژوهش و ناکامی در ایجاد زبان مشترک با خواننده منجر شود و حتی نتیجه سوء و مغایر با مقصود نگارنده در پی داشته باشد. لذا ضروری است پژوهشگران در زمینه نگارش علمی و ادبی گزارش‌های پژوهش تقویت شوند تا وجه علمی، ادبی و شیوه نوشتار پژوهشگران و دست‌اندرکاران عرصه پژوهش ارتقاء یابد.

فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر:نكات ویرایش و نگارش پرکاربرد در گزارش‌نویسی، دشواری‌های زبان پرکاربرد درگزارش‌نویسی، ویژگی‌های زبان معیار مرتبط با گزارش‌نویسی، دستور خط فارسی و املای برخی واژه‌ها، واژه‌های هم‌آوا و ارجاعات و پاورقی آشنا ­شدند.

 

 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 18 دی 1396