برگزاری کارگاه آموزشی فنون تیتر و روتیترزنی در مرکز کهگیلویه و بویراحمد
این کارگاه آموزشی با هدف توانمندسازی فراگیران در به کارگیری فنون و اصول استاندارد نگارش تیتر و روتیترخبری به منظور ایجاد خلاقیت و برجسته سازی خبر رسانه ملی، برای هدایت و ترغیب مخاطب هدف با ماندگاری و پایداری بیشتر در ذهن، توسط آقای سیف اله کاویانی از تاریخ 11/7 الی 99/11/8 به مدت 16 ساعت برای فراگیران حوزه خبر مرکز کهگیلویه و بویراحمد تدریس می‌شود.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند ویژگی‌های فرمیک (شکل ظاهری) و محتوایی تیتر و انواع آن را در فضای سنتی و مجازی تشخیص و تمیز دهند، تیتری منطبق با فرم و محتوای متن و خط روایتی آن ارائه دهند، فنون تیترزنی در فضای مجازی را بشناسند و از آن‌ها به درستی استفاده کنند، عناصر تکمیل کننده تیتر (رو تیتر، زیر تیتر، میان تیتر و سوتیتر) را تشخیص دهند و تیترهای خبری (ویژه فضای مجازی) را بر مبنای فنون مدرن (یادگیری در عمل، شبیه سازی و ایفای نقش) تدوین و آماده سازی کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 8 بهمن 1399