برگزاری کارگاه آموزشی متمرکز« تحلیل نشانه شناسی در متون رسانه ای» در مرکز کرمان
کارگاه آموزشی تحلیل نشانه‌شناسی در متون رسانه‌ای با هدف ارتقای سطح دانش،آگاهی و مهارت پژوهشگران در استفاده کاربردی از روش تحلیل نشانه شناسی در تاریخ 96/10/19 به مدت 8 ساعت در مرکز کرمان برگزارشد.

در این کارگاه تعداد 32 نفر از پژوهشگران شاغل در 16 مرکز سازمان حضور داشتند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر عبدالکریم خیامی تدریس شد.

تحلیل‌ نشانه‌ شناختی به‌عنوان یکی از روش‌های تحقیق کیفی است که هدف آن شناخت و تحلیل نشانه ها و نمادها و همچنین واکاوی معنی نهفته در پیام است؛ این روش به طور ویژه در متون رسانه ای (مثل فیلم‌ها، برنامه‌های تلویزیونی، فیلم‌های تبلیغاتی و غیره) قابل استفاده است و از آنجا که متن‌های رسانه‌ای علاوه بر ظواهر آشکار و اهداف روشن از یک نظام رمزگانی خاصی بهره می برند، شناخت این رمزگان‌ها می‌تواند پژوهشگر رسانه ملی را از اهداف پنهان شده در پس محتواهای مصرفی در رسانه آشکار سازد و سیاستگذاران و تولید‌کنندگان رسانه‌ای را در خصوص آسیب‌ها و ارزش‌های اسلامی و اخلاقی آن محتوا مطلع سازد.

فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: پیشینه و مرور برخی مفاهیم بنیادی، تبیین مفهوم «متن» و اصطلاحات مرتبط، دلالت، انواع و کارکرد‌های آن، رمزگان و گفتمان آشنا شدند و در پایان آموزش،یک نمونه پژوهش نشانه شناسی ارائه شد.

 

 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 دی 1396