برگزاری دومین مجموعه پودمان‌های آموزشی فرایندهای تخصصی در عملیات مالی و اداری سازمان
دومین مجموعه پودمان‌های آموزشی فرایندهای تخصصی در عملیات مالی و اداری سازمان با شرکت معاونان و مدیران کل مالی و اداری، مدیران اداری و مالی سازمان در مجتمع آموزشی – فرهنگی زیباکنار برگزار شد.

     این دوره آموزشی شامل مجموعه پودمان‌های آموزشی و مورد نیاز بود که با محوریت اداره کل آموزش سازمان و همکاری ادارات کل منابع انسانی، مالی و ذیحسابی و اجتماعی و رفاهی و مرکز طرح و برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی و اجرا شد.

     این مجموعه پودمان‌های آموزشی از تاریخ 11 تا 13 آبان برگزار شد و شامل 4560 نفر – ساعت فعالیت آموزشی بود. مجموعه ساعات آموزشی هر گروه 24 ساعت بود و تعداد 17 نفر از مدرسان مختلف مباحث آموزشی مربوطه را ارائه نمودند. 190 نفر شرکت­ کننده در این مجموعه پودمان‌های آموزشی در 5 گروه مختلف حضور داشتند.

     برخی از مهمترین مباحث مطرح شده در این مجموعه پودمان‌های آموزشی عبارت بودند از: توانمندسازی منابع انسانی، مدیریت دانش با تاکید بر تشکیل انجمن‌های حرفه‌ای، فرایندهای اجرایی قراردادهای تبصره 4 بودجه، قوانین و مقررات اداری، امنیت اطلاعات در سامانه‌های مالی، استانداردهای حسابداری، ذیحسابی طرح‌های عمرانی، فرایندهای ارزیابی حقوق و دستمزد، قوانین و مقررات مالیاتی، قوانین و مقررات مالی سازمان، مباحث مربوط به تخلفات اداری و ...

     در حاشیه این دوره آموزشی جلسات کارشناسی با حضور شرکت‌کنندگان و مدیران کل و مسئولان ستادی مربوطه به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص حل مسائل و بهبود روند فعالیت‌های مالی و اداری سازمان برگزار شد.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 14 آبان 1398