برگزاری وبینار آموزشی گفتمان مقاومت و راهکارهای تقویت آن در معاونت برون­مرزی
وبینار آموزشی " گفتمان مقاومت و راهکارهای تقویت آن" با هدف آشنایی مدیران معاونت برون­مرزی با گفتمان مقاومت و روش­ های تقویت این گفتمان به منظور تبیین بیانیه گام دوم انقلاب،در این معاونت برگزار شد.

      به گزارش مدیریت ارتباطات آموزشی، این وبینار در تاریخ 99/7/21، به مدت ۴ ساعت، به همت اداره کل آموزش سازمان و با همکاری معاونت برون­ مرزی برگزار شد. در این وبینار آقای مهدی فضائلی به تبیین و تشریح نظریه مقاومت به عنوان یکی از ملزومات ایجاد تمدن نوین اسلامی، تقویت گفتمان مقاومت به عنوان یک نظریه در رسانه های برون­ مرزی و مؤلفه­ های فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی و پادگفتمان­ های آن پرداختند.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 21 مهر 1399