لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم شهریورماه (25 لغایت 96/6/30)
لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته چهارم شهریورماه (25 لغایت 96/6/30) بدین شرح می باشد:

 

تاریخ انتشار: پنج شنبه 23 شهریور 1396