برگزاری کارگاه آموزشی گویندگی خبر رادیو در معاونت سیاسی
این کارگاه آموزشی با هدف توانمندسازی فراگیران در به کارگیری مهارت ها و تکنیک های جدید خبرخوانی رادیویی برای برقراری ارتباط مؤثر از طریق القا و انتقال پیام (خبر) و اثرگذاری درنگرش و رفتار مخاطب برای دو گروه از گویندگان خبر رادیویی با تدریس آقای محمدحسین سروش به مدت 24 ساعت برگزار می‌شود.

 کارگاه آموزشی گویندگی خبر رادیو  برای گروه اول  از تاریخ 98/5/19  (روزهای شنبه از ساعت 9 صبح الی 13)  تا 98/6/23 و گروه دوم از تاریخ 98/5/22 (روزهای سه‌شنبه از ساعت 15 الی 19) تا 98/7/9  در طبقه سوم ساختمان شیشه‌ای (اداره کل اخبار صدا)  در حال برگزاری می­ باشد .

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند بین 100 تا 120 کلمه را در یک دقیقه بدون سایش حروف و ادای کامل بخوانند. با توجه به محتوای خبر (سخت خبر، نرم خبر) لحن مناسب برای ارائه آن راانتخاب کنند، مکث های مناسب در بین متن‌های (نرم خبر، سخت خبر) یک بخش خبری را رعایت کنند،  با 50 جمله برای سلام و خداحافظی مناسب آشنا شده و از آنها استفاده کنند، در آغاز خبر با جملات پیوندی در اجرای یک برنامه رادیویی با کارشناس یا گزارشگر موضوع  ارتباط تلفنی برقرار کنند، با توجه به مهارت های کلامی یک برنامه رادیویی را در شرایط و موقعیت اضطراری و بحرانی به درستی کنترل کنند و در اجرای یک برنامه زنده رادیویی به هنگام ارتباط گیری با کارشناس با توجه به مهارت های ارتباط کلامی از جملات مناسب استفاده نمایند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 19 مرداد 1398