دوره آموزشی طراحی بسته های خلاقانه صوتی در معاونت صدا
دوره آموزشی «طراحی بسته های خلاقانه صوتی» با هدف توانمند سازی فراگیران در نحوه تهيه و تولید گزارش و مصاحبه راديويي برای گزارشگران در معاونت صدا از 1 مهر تا 7 آبان ماه 1399 به مدت 24ساعت ( 12ساعت نظری و 12ساعت عملی) توسط آقای سیاوش عقدایی(مدرس) و سرکار خانم نسرین قنبری (کارشناس اجرا) با رعایت دستورالعمل­های بهداشتی درحال برگزاری است.

 بخش عمده ای از ضعف های حوزه گزارشگری در رادیو، به نا آشنایی گزارشگران با اصول مصاحبه و نحوه تولید انواع گزارش های رادیویی وابسته است. آشنا نبودن گزارشگران حال حاضر با شیوه ها و پیچیدگی­های این تخصص به شکل حرفه ای باعث تولید گزارش­های غیر اصولی در این حوزه شده است. قدرت تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری، سرعت تفکر و تصمیم و انتقال باید در گزارش متبلور باشد که به نبود پژوهش و شناخت کافی گزارشگر به موضوع گزارش برمی گردد که بدون هیچ سناریوی محتوایی اقدام به تهیه و تولید گزارش می کنند و نارضایتی مخاطب(شنونده) را در بردارد. بنابراین ضروریست گزارشگران رادیویی با روش پژوهش و سناریونویسی برای پیش تولید گزارش رادیویی و آموزش اصولی تکنیک­های تهیه و تولید گزارش و تفاوت آن با مستند و مصاحبه طی این دوره آموزشی آشنا شوند.

سرفصل های دوره آموزشی شامل این موارد است:

   -  گزارشگر یا قصه گو

   -  ویژگی های شخصیتی یک گزارشگر

    - ویژگی های مخاطب (مصاحبه شونده)

    - ترفند برای افزایش ضریب نفوذ 

    - و....

از فراگیران انتظار می رود  پس از پایان دوره آموزشی بتوانند با شناخت از پیچیدگی ها و فنون این حرفه ، مصاحبه و گزارش رادیویی خلاقانه بر اساس محتوا و فرم برنامه تهیه کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 30 مهر 1399