برگزاری کارگاه‌ آموزشی «مدیریت چینش کنداکتور» در مرکز آبادان(منطقه‌ای)
این کارگاه‌ آموزشی با هدف توانمندسازی فراگیران در به کارگیری دانش و مهارت ترسیم نمودار سینوسی برای جدول پخش برنامه های خبری با توجه به زمان بندی آن بر اساس سیاست‌های رسانه‌ای و اهمیت موضوع خبر، به منظور ایجاد جذابیت و بازیابی افکار عمومی واثرگذاری بر ذهن مخاطب هدف برگزار می‌شود.

  این کارگاه‌ آموزشی توسط آقای شهریار گنجی  از تاریخ 8/13 الی 98/8/14 تدریس می‌شود.

فراگیران (سردبیران، دبیران خبر، خبرنگاران و گزارشگران) از مراکز آبادان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان در مرکز آبادان مشغول یادگیری هستند.

فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی مدیریت چینش کنداکتور بایستی بتوانند فنون و شیوه های کنداکتور نویسی را برای برجسته سازی خبر تلویزیونی به کار گیرند، با به کارگیری شیوه های کنداکتورنویسی، عناوین مناسبی را ترکیب و خلق کنند، با زمان بندی و زمان‌سنجی مناسب بسته های خبری را در قالب‌های ارائه خبر بهدرستی توزیع کنند، با استفاده از عناصر شکل و محتوا درترکیب متن، صوت و تصویر، کنداکتور مناسبی راتنظیم کنند و کاربرد عناصر بصری در بسته های خبری اولویت بندی شده در کنداکتور را به درستی تحلیل کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 13 آبان 1398