دوره آموزشی صدابرداری خارج از استودیو در مرکز خوزستان
دوره آموزشی «صدابرداری خارج از استودیو » با هدف توانمندسازی صدابرداران، گویندگان، و تهیه کنندگان رادیویی در سالن آموزش مرکز خوزستان در تاریخ 18 آبان 1398 به مدت 12 ساعت توسط آقای رضا طاهری (مدرس دوره) و سرکارخانم شبنم درویش (کارشناس اجرا) برگزار شد.

  صدابرداری خارج از استودیو که توسط تهیه کنندگان و گزارشگران در خارج از استودیو تولید می شود. اغلب از کیفیت ضعیفی برخورداراست که این امرناشی از ضعف مهارتی عوامل برنامه ساز در بکارگیری شیوه های اصولی ضبط و تنظیم صدای برنامه است. عوامل برنامه ساز باید مهارت پالایش و ضبط صدا را با استفاده از نرم افزار صوتی Adobe Audition برای تولید خروجی صدای مناسب کسب کنند.

 سرفصل های این دوره آموزشی شامل این موارد است:

- مبانی صوت و آشنایی با مولفه های صدا؛

- مشخصات و پارامترهای تجهیزات فنی صدا؛

- بررسی نوع و فضای محیطی ضبط صدا؛

- آشنایی با ساختار انواع ضبط دیجیتال؛

- پالایش و ادیت صدا در Adobe Audition؛

از فراگیران انتظار می رود پس از پایان دوره آموزشی بتوانند ضمن شناخت مبانی صدا و مولفه های آن را تشخیص دهند و اشکالات صوتی مربوط به نوع یک برنامه را با نرم افزار Adobe Audition ویرایش نمایند.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 20 آبان 1398