برگزاری کارگاه آموزشی لینک ماکروویو NEC5000در معاونت توسعه و فناوری رسانه
کارگاه آموزشی لینک ماکروویو NEC5000با هدف ارتقای سطح دانش و مهارت آموزش گیران در خصوص کنترل و مانیتورینگ برای بهره­برداری، نگهداری و رفع مشکلات احتمالی لینک­های مایکروویو و جلوگیری از قطعی ناخواسته ویژه عناوین شغلی مهندس فنی، کمک مهندس و تکنسین فرستنده از تاریخ 9/24 تا 98/10/4 به مدت 40 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای وحید بابایی در معاونت توسعه و فناوری رسانه در حال برگزاری است.

     اداره كل ارتباطات زميني برای ارتباط بين مراكز استان ها با فرستنده هاي تلويزيوني از لينك هاي مايكروويو و مشخصاً محصولات شركت NEC با دو نوع NEC5000  و Pasolink استفاده نموده است و اين محصولات بطور گسترده در سرتاسر كشور و مراكز استان ها و فرستنده هاي تلويزيوني نصب و راه اندازي شده است، كه برای نگهداري و بهره برداري از اين تجهيزات می بایست پرسنل شاغل در ارتباطات زمینی مراکز استان ها و همچنین مجریان پروژه های نصب فرستنده ها با اصول و عملکرد اين تجهيزات آشنايي كامل پيدا نمايند.

     فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثِ مقدمه اي بر شبکه انتقال مبتنی برSDH، مفاهيم مربوط به لينك مايكروويو، آنتن، انتشار امواج و محاسبهLINKBudget ، لینک رادیوییNEC، طراحی شبکه مایکروویو (NEC NETWORK) و بهره برداري و نگهداري لينك مايكروويوNEC  آشنا می­شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 آذر 1398