برگزاری دوره« نظارت و راهنمایی آموزشی » در اداره کل آموزش سازمان
دوره« نظارت و راهنمایی آموزشی » با هدف ارتقای دانش و مهارت فرگیران در خصوص چگونگی به کارگیری روش­ها و فنون نظارت و راهنمایی تعلیماتی (آموزشی) در عمل، طراحی شده است و از تاریخ 97/11/24 لغایت 97/12/15 به مدت 14 ساعت ( دو روز در هفته) در سالن جلسات اداره کل آموزش سازمان در حال برگزاری می­ باشد.

در این دوره آموزشی تعداد 26 نفر از کارشناسان واحدهای طراحی، اجرا و ارزشیابی ستادی و صفی اداره کل آموزش حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر مهدی حاجی سیاری تدریس می­شود.

یکی از مهمترین عواملی که ضرورت نظارت و راهنمایی آموزشی را بیش از بقیه عوامل ایجاب می­کند، لزوم و در واقع، غیر قابل اجتناب بودن تغییرات در محتوا  و فنون آموزش و حضور یافته ­های جدید در عرصه یادگیری است. محتوای برنامه­ های آموزشی  و روش­های تدریس باید با تغییرات و پیشرفت زمان همگام باشند. این تصور قدیمی که یک طراحی آموزشی – حتی در بی نقص ­ترین حالت - صورت گرفته  است و فقط باید به خوبی اجرا شود، دیگر در یک نظام آموزش مترقی جایگاهی ندارد و باید به طور مداوم با پایش دقیق و بهره­ گیری از فنون  و روش­ های نظارت و راهنمایی تعلیماتی، اشکالات و نقصان­ ها رصد و بازتاب داده شود. مدرس ممکن است، تحت تاثیر عوامل بسیاری از جمله نداشتن بینش کافی، تجارب تلخ دانشی و مهارتی در تدریس گذشته و احتمالا" نا آشنا بودن با روش­های جدید تدریس باشد که مانع از کاربست با کیفیت تمام توان او خواهد بود. بر این اساس و به منظور تسهیل بیش از پیش جریان یاددهی و یادگیری، می ­بایست از ظرفیت کارشناسان ماهر در آموزش در حیطه ­های مختلف طراحی، اجرا و ارزشیابی بهره گرفت تا غنی سازی آموزشی و یادگیری واقعی و اثربخش برای بهره­ گیری در سازمان اتفاق بیفتد.

فراگیران در این دوره آموزشی با مباحثی نظیر:چیستی نظارت و راهنمایی آموزشی، اصول و ویژگی­ های آن، روش­ها و مراحل مختلف مشاهده بالینی از نظر گلد هامر، موریس کوگان، و گلیگمان و گوردون، کاربست روش­های کنترل دستوری، اطلاعاتی دستوری مبتنی بر همکاری مشترک و کنترل غیر دستوری، اجزا و ابعاد چرخه برنامه ­ریزی پایش، نظارت، ارزشیابی و اعتباربخشی آشنا می­شوند و در عمل دستورالعمل ارتقای کیفیت آموزش در فعالیت های آموزشی را پیاده سازی خواهند کرد.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 بهمن 1397