برگزاری دوره آموزشی شروع خدمت"ارزیاب برنامه" در مرکز قم
دوره آموزشی شروع خدمت "ارزیاب برنامه " ازتاریخ96/6/11 تا96/6/15به صورت منطقه‏ ای با حضور16 نفر از ارزیابان سیمای 12مرکز در صدا و سیمای مرکز قم برگزار می شود.

هدف از طراحی این دوره،آشنایی با وظایف اصلی و حساسیت های شغل ارزیاب برنامه در سازمان و شناخت اصول و قواعد اساسی ارزیابی ساختاری و محتوایی برنامه‏ های تلویزیونی درسازمان صدا و سیما است. این دوره ویژه ارزیابان سیما به مدت 37 ساعت با حضور مدرس دوره آقای هادی زجاجی و فراگیران آن که از مراکز:خلیج فارس، خراسان جنوبی، یاسوج، همدان، بوشهر، اردبیل، اراک، آذربایجان غربی، کرمان، اصفهان، سمنان و قم دعوت شده اند اجرا می شود.

محتوای مورد بحث در این دوره:بررسی اهداف و رویکرد سازمان در ساختار جــدید، راهبردهای شبکه هــای تلویزیونی مختلف (سراسری و استانی)، تعریف شغل ارزیاب برنامه و تفاوت آن در بخش های مختلف سازمانی ( طرح و برنامه، اطلاعات و برنامه ریزی، گروه های تولیدی، پخش و مرکز نظارت و ارزیابی )، تعریف شغل ناظر و جایگاه آن در برنامه ‏های زنده، فرایند نظارت و ارزیابی در پخش برنامه‏ های تلویزیونی، باید‏ها و نبایدهای سازمانی بر اساس ساختار تولیدی نمایشی، مستند و استودیویی،ارزیابی عملی یک برنامه، کنداکتور و مشتقات آن، قواعد تیتراژ، مقررات سازمان در تبلیغات و بازرگانی، قواعد نوشتاری زیر نویس ها، حساسیت های سازمانی در موضوع  اقوام مختلف و فرقه های مذهبی.

انتظار اداره کل آموزش این است که فراگیران پس از گذراندن دوره بر اساس محتوای ذکر شده تحلیل و ارزیابی برنامه ها را انجام دهند. 

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 11 شهریور 1396