جدیدترین منابع در حوزه خبر
- نقش ایده، سوژه و پژوهش در تولید خبر - مصاحبه، گزارشگری و گویندگی رادیویی - کارگردانی در خبر - گزارش تحقیقی در خبر - ساختار انواع گزارش های خبری - خبر مردم مدار

برای مشاهده جدیدترین منابع در حوزه خبربر روی لینک زیر کلیک کنید

جدیدترین منابع در حوزه خبر

تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 خرداد 1397