برگزاری دوره آموزشی « تهیه کنندگی در تلویزیون»
دوره ی آموزشی حین خدمت « تهیه کنندگی در تلویزیون »به صورت منطقه ای ویژه تهیه کنندگان تلویزیونی هفته گذشته از تاریخ 6 تا 10 شهریور ماه با حضور تهیه کنندگان تلویزیونی از مراکز اراک ، اصفهان ، سمنان ، قزوین ، قم ، کیش ، همدان و یزد در مرکز قم برگزار شد.

دوره ی آموزشی حین خدمت « تهیه کنندگی در تلویزیون »به صورت منطقه ای ویژه تهیه کنندگان تلویزیونی هفته گذشته از تاریخ 6 تا 10 شهریور ماه با حضور تهیه کنندگان تلویزیونی از مراکز اراک ، اصفهان ، سمنان ، قزوین ، قم ، کیش ، همدان و یزد در مرکز قم برگزار شد.

بر اساس اعلام مدیریت ارتباطات آموزشی این دوره آموزشی با حضور اساتید این حوزه آقای محمدرضا پاسدار،به مدت40 ساعت با هدف آَشنا کردن تهیه کنندگان با قواعد سیستماتیک و ساختارهای جدید برنامه سازی وکسب اطلاعات از تحولات جدید در ساختار برنامه ریزی سازمان، برگزار شد.

آموزشگیران در این دوره با موضوعات مختلفی از قبیل اقتصاد رسانه، ساختارهای جدید برنامه سازی، الگوهای تولید، یونیت سلول برنامه سازی و اجزای یک یونیت و اقناع وکاربرد آن در برنامه سازی، آَشنایی با Reality TV و Reality SHOW و چگونگی بومی کردن آن آشنا شدند.

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 13 شهریور 1395