سمینار آموزشی «بحران جمعیت؛ بایدها و نبایدهای رسانه ملی در تحقق سیاست کلی جمعیت (موضوع هزار سوژه)»
سمینار آموزشی « بحران جمعیت؛ بایدها و نبایدهای رسانه ملی در تحقق سیاست کلی جمعیت (موضوع هزار سوژه)» توسط سخنرانان سمینار آقایان: دکتر مروتی، مهندس قاسمی و خانم دکتر کتابچی، اجراخواهد شد.

این سمینار آموزشی با شرکت مدیران سیما، مشاوران و کارشناسان گروه‏ های مرتبط برنامه‏ سازی در تاریخ30 اردیبهشت 1398 از ساعت 10 الی 12 ، در سالن آمفی تئاتر معاونت سیما برگزارخواهد شد.

تاریخ انتشار: شنبه 28 اردیبهشت 1398