برگزاری دوره آموزشی حین خدمت فنون تولید نمایش رادیویی درمرکزفارس
دوره آموزشی فنون تولید نمایش رادیویی با هدف افزایش دانش و مهارت فراگیران در طراحی و تولید نمایش رادیویی از تاریخ 96/12/12 تا96/12/17 شامل 4 درس به شرح زیردر مرکز فارس و به مدت 48 ساعت برای فراگیران یاز مراکز بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و فارس در حال برگزاری است.

آشنایی با فن نمایش‌نامه نویسی توسط مدرسدوره آقای مجید نظری نسب به مدت16 ساعت،کارگردانی نمایش رادیویی توسط مدرس دوره آقای جواد پیشگربه مدت8 ساعت، صدابرداری نمایش رادیویی توسط مدرس دوره آقای علی حاجی نوروزی به مدت 8 ساعت وتهیه‌کنندگی نمایش رادیویی توسط مدرس دوره آقای شهریار کرمی16 ساعت.

فراگیرپس از پایان این دوره بایستی بتواند با رعایت اصول و فنون نمایشنامه نویسی یک موضوع را به طرح نمایشی تبدیل کند، یک برنامه رادیویی را براساس اصول نمایش میزانسن بندی نماید، کلام تصویری مناسب نمایش رادیویی را انتخاب و نحوه مدیریت و هدایت بازیگران در نمایش را شرح دهد، روش ها و ابزارهای مختلف عمق بخشی به نقش و انتقال هدف را اجرا نماید،  بتواند در یک برنامه رادیویی کلیه عوامل موثر در ساخت نمایش را به نحو شایسته بکار گیرد، شفافیت و وضوح صدا در نمایش رادیویی را تشخیص و ترکیب و کنترل صداها را در نمایش رادیویی با توجه به اصول صدابرداری انجام دهد، بتواند صداها را در نرم افزارهای نصب شده در سیستم دیجیتال اکولایزر نماید،  وظایف تهیه کننده را قبل، حین و بعد از ضبط  نمایش رادیویی تشریح کند، فضای موسیقایی مناسب با ژانر نمایش را ایجاد کند، از افکت های ترکیبی مناسب در فضاسازی نمایش رادیویی استفاده نماید و عناصر ساخت تیتراژ را در تولید آن به درستی بکار گیرد.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 13 اسفند 1396