برگزاری دوره آموزشی « تهیه کنندگی رادیو» در مرکز اهواز
دوره ی آموزشی حین خدمت « تهیه کنندگی رادیو»ویژه تهیه کنندگان رادیو بصورت منطقه ای هفته گذشته از تاریخ 18لغایت22دی ماه با حضور تهیه کنندگان رادیویی از مراکز ایلام، آبادان، لرستان،کرمانشاه در مرکز اهواز برگزار شد.

دوره ی آموزشی حین خدمت « تهیه کنندگی رادیو»ویژه تهیه کنندگان رادیو بصورت منطقه ای هفته گذشته از تاریخ 18لغایت22دی ماه با حضور تهیه کنندگان رادیویی از مراکز ایلام، آبادان، لرستان،کرمانشاه در مرکز اهواز برگزار شد.

بر اساس اعلام مدیریت ارتباطات آموزشی این دوره آموزشی با حضور اساتید این حوزه آقایان بهروزرضوی نژاد و علی آذری ارقون،به مدت50 ساعت با هدف ارتقاء سطح دانش و توانایی تهیه کنندگان رادیویی برای طراحی انواع برنامه های (صبحگاهی ، عصرگاهی و مناسبتی)در قالب های مختلف برگزار شد.

فراگیران پس از پایان این دوره آموزشی می توانند، طرح جامع طولانی مدتی برای هر برنامه رادیویی تنظیم نمایند و همچنین جداول و شناسنامه های کاربردی مختلف برای پشتیبانی و اجرا طراحی کنند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 دی 1395